Drukuj
USTAWA z dnia 7 maja 2009 r. o biegych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz o nadzorze publicznym - czytaj