Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Biegły Henryk Stefański
Działalność PDF Drukuj Email

Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w ewidencji Prezydenta Miasta Katowice jako Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański pod numerem 25145. Siedziba Firmy mieści się przy ul. Cedrowej 72, 40 -182 Katowice. Działalność rozpoczęto 1.IX.1992 r. Rejestracje: NIP 634-006-28-88, Regon 270707718. Wpisany do Rejestru Biegłych Rewidentów prowadzonego przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3846. Firma Biuro Obrachunkowe Biegły Rewident mgr Henryk Stefański została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 223 /Uchwała nr 96/52/95 KRBR z dnia 7.III.1995 r. Firma posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w TUiR WARTA SA polisa nr 156/1401481/14007/0/3/223. Okres Ubezpieczenia 01.01.2017 - 31.12.2017r. corocznie odnawiane.

Zmieniony ( wtorek, 28 listopada 2017 08:39 )